Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Carbol starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR951/003277/2013 06.08.2013
Povodí Odry, s. p. 11126/922/45.06/2013 24.09.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Frýdek-Místek (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Eva Stračánková vedoucí oddělení vodního hospodářství -