V obci Dobrá u Frýdku-Místku se vyskytly poslední rozsáhlejší povodně v roce 1997, kdy byla zasažena takřka celá Morava. Tehdy došlo k rozlití toku Morávky mimo břehy, zaplavení několika komunikací, voda však zastavěné území výrazně neohrozila. Nejvýraznější škodou pro obec Dobrá bylo stržení lávky pro pěší spojující na pravém břehu Dobrou a na levém břehu oblast Za řekou (patřící ke katastrálnímu území obce Dobrá) a sousední obec Skalici. Na tomtéž místě byla vybudována nová lávka.

Další povodeň proběhla v obci v roce 2010. Voda však nezanechala žádné výrazné materiální škody.