Seznam
Název:
HP - C - Morávka, most u domu č. p. 119.
Kategorie:
C
Identifikátor:
C - Dobra
Provozovatel:
obec Dobrá
Akt. data na webu provoz.:
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/136
Vodní tok:
10100159 - Morávka
Obec:
Dobrá
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Dobrá
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 175 215 265
Poznámka:
aktualizace 8/2015
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Dobrá - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
175 cm215 cm265 cm