Obec: Rožnov pod Radhoštěm (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Bc. Markéta Blinková Starostka -
Místopředseda RNDr. Václav Mikušek místostarosta místopředseda I.
Místopředseda Ing. Ivo Hanáček místostarosta místopředseda II.
Tajemník Ing. Marie Hrabovská vedoucí OŽP -
Člen Jana Čotková pracovník OŽP zástupce tajemníka I.
Člen Ing. Miroslav Dobeš pracovník OŽP zástupce tajemníka II.
Člen Ing. Miroslav Martinák tajemník -
Člen Mgr. npor. Karel Rychtecký vedoucí OO Policie ČR -
Člen Karel Janoušek velitel HS R.p/R. -
Člen Daniel Vašut ředitel městské policie R.p/R. -
Člen Ing. Jaroslav Polášek vedoucí OSM MěÚ R.p/R. -
Člen Lenka Němcová pracovník OSM MěÚ R.p/R. -
Člen Bc. Petr Opálka Vedoucí odboru dopravy MěÚ R.p/R. -
Člen Ing. Markéta Polášková Povodí Moravy s. p., VM, technik provozu -
Člen Tomáš Martinák Vedoucí provozu VaK a.s., R.p/R. -
Člen MUDr. Radoslav Jura lékař -
Člen Jiří Randus starosta, MěÚ Zubří -
Člen Josef Blinka místostarosta, OÚ Horní Bečva -
Člen Karel Vašek Lesy ČR, Vsetín, Správce toků -

Stanoviště: Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...