V obci Horní Bečva nejsou povodně vzhledem k rozsáhlému členitému terénu ničím neobvyklým. Obec je lokálně ohrožena přirozenou povodní způsobenou dlouhotrvajícími či přívalovými srážkami, případně z jarního tání od řeky Bečvy a většiny jejích přítoků a z větší části také extravilánovými splachy. Hrozí zde zaplavení nemovitostí a dalších objektů, ucpání kanalizace, zaplavení a poškození infrastruktury, sesuvy půdy ze svahů a další doprovodné stavy.

Zatím největší zaznamenané povodně z poslední doby zde byly v červenci 1997. Povodněmi bylo nejvíce zasaženo území Moravy a Slezska, kde dosáhly síly až tisícileté vody. Bylo to způsobeno nadměrnými srážkami, které se v tomto období pohybovaly v hodnotách i nad 100mm/den. V obci Horní Bečva byly zaplaveny a částečně i poničeny obydlené i neobydlené objekty v blízkosti toků Bečvy a jejích přítoků, infrastruktura, koryta toků a na mnoha místech došlo i k sesuvům půdy.

Povodně v květnu 2010 způsobily největší škody na silnicích, mostech a propustcích.