Obec Horní Bečva leží cca 12 km východně od města Rožnov pod Radhoštěm v nadmořské výšce 505 metrů (v centru). Je součástí bývalého okresu Vsetín, nyní ORP Rožnov pod Radhoštěm ve Zlínském kraji a také je součástí Chráněné krajinné oblasti Moravskoslezské Beskydy. Rozkládá se po obou březích horního toku Rožnovské (Dolní) Bečvy, která odděluje pásmo Vsetínských vrchů od Beskyd. Nejvyšším vrcholem obce je Vysoká 1024 m n. m. Obcí prochází silnice vedoucí z Valašského Meziříčí do Slovenské Žiliny. V obci žije trvale cca 2 500 obyvatel, v turistické sezóně narůstá počet obyvatel na 10 -12 000. Katastrální území horského charakteru má rozsáhlou výměru 42,41 km2. Obec nemá žádné přidružené části.

Katastrálním územím obce protéká řeka Rožnovská (Dolní) Bečva se svými četnými přítoky (potoky Podlízaná, Mšádlý, Sergáč, Bučkový, Mečůvka, Liščí, Hluboký, Kobylská, Červenecký, Kněhyně a další). Celková délka toku činí 37,6 km, plocha povodí 254,4 km² a průměrný průtok 3,5 m³/s (ve Valašském Meziříčí). Pramen Rožnovské Bečvy (959 m.n.m) se nachází na katastrálním území Horní Bečvy na severním úbočí nejvyššího vrcholu Vsetínských vrchů Vysoká (1024m.n.m.). Protéká Horní, Prostřední a Dolní Bečvou a Rožnovem pod Radhoštěm. Ve Valašském Meziříčí se (jako menší ze dvou zdrojnic řeky Bečvy) stéká s Vsetínskou Bečvou a dále pokračuje jako Bečva, která se levostranně vlévá do Moravy. Řeka Rožnovská Bečva a jí velice přispívající další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Horní Bečvu povodní.

Na katastrálním území obce se nachází jedno větší vodní dílo - vodní nádrž Horní Bečva. Toto vodní dílo je možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.