Obec Libá leží cca 14 km severozápadně od města Cheb a cca 10 km západně od města Františkovy Lázně u hranic s Německem v nadmořské výšce 508 m. Nejbližší hraniční přechod Cheb/Schirnding je vzdálen cca 13 km. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Cheb v Karlovarském kraji. Obec leží u hranic s Německem, kde se také nachází několik chráněných přírodních oblastí - Přírodní rezervace Stráň u Dubiny, Přírodní rezervace Studna u Lužné, Přírodní rezervace Ztracený rybník a Přírodní park Smrčiny. V obci žije cca 740 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 26,62 km2. Součástí obce Libá je 5 katastrálních území:

 Libá

 Hůrka u Libé

 Lužná u Františkových Lázní

 Pomezná

 Dobrošov u Libé

 Dubina

Katastrálním územím obce protékají Libský potok - se svým větším přítokem Vlastislavký potok, - Lesní potok a Mezná (hraniční tok) se svými přítoky. Libský potok je levostranným přítokem řeky Ohře. Délka toku je 8,62 km a plocha povodí měří 22,56 km2. Pramení v Německu v pohoří Smrčiny a do ČR přitéká v nadmořské výšce 567,5 m. Libský potok a Vlastislavský potok a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Libá povodní.

Na katastrálním území obce se nachází mnoho vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.