Vlastní

Libá - srážky za 24 hodin
Libá - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=22861126 -
Cheb http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=307499 -
LG Slapany http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=1405&oid=1 -
Srážkoměr Libá http://https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/15 -
VD Skalka http://sap.poh.cz/portal/Srazky/cz/PC/Mereni.aspx?id=1001&oid=1 -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS