Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Marcela Novotná Starostka města -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
CHKO České středohoří SR/1665/CS/2014-2 10.09.2014
Povodí Ohře, s. p. 301100-3800/2014 02.09.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Česká Lípa (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Kateřina Kováčová, DiS referent vodního hospodářství 22.09.2014