Obec: Česká Lípa (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Mgr. Romana Žatecká Město Česká Lípa - starostka  -
Místopředseda Alena Šafránková Město Česká Lípa - místostarosta -
Tajemník Kateřina Kováčová, DiS referent VH, odbor životního prostředí, MěÚ Česká Lípa Město Česká Lípa
Člen Blecha Milan Ing. Město Česká Lípa - OTSM, referent technické správy majetku  -
Člen Bojanov Jiří mjr. Mgr. Hasičský záchranný sbor LK - vedoucí pracoviště prevence, OOB a KŘ  -
Člen Formánek Vladimír plk. Mgr. Hasičský záchranný sbor LK - ředitel územního odboru Česká Lípa  -
Člen Havlíček Michal MUDr. ZZS LK - ředitel ZZS Libereckého kraje  -
Člen Knížová Hana MUDr. Krajská hygienická stanice - ÚP Česká Lípa  -
Člen Mery Lubomír Ing. Městská policie CL - ředitel MP  -
Člen Ondřej František Město Česká Lípa - vedoucí odboru dopravy -
Člen Pitro Libor Ing. Rybářství Doksy s.r.o. - jednatel společnosti  -
Člen Plecitý Ludvík npor. DiS. Policie ČR, KŘP Libereckého kraje - vedoucí OOP Česká Lípa -
Člen Rajt Petr Plk. Mgr. Policie ČR, KŘP Libereckého kraje - vedoucí územního odboru Česká Lípa  -
Člen Rusínková Květuše Město Česká Lípa - vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví, MěÚ Česká Lípa  -
Člen Šťastný Lubomír Ing. Lesy ČR, s. p., Správa toků - Oblast Povodí Ohře - správce VT  -
Člen Ziml Pavel Ing. Povodí Ohře, s. p., závod Terezín - úsekový technik střediska -
Zapisovatel Březinová Zuzana Město Česká Lípa - OKT, sekretářka místostarosty -
Zapisovatel Strejčková Marie Město Česká Lípa - OKT, referent personalistiky a mezd  -

Stanoviště: T.G. Masaryka č. p. 2, Česká Lípa

Otevřít v mapovém prohlížeči

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...