Nový Oldřichov je obec v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji, leží 3 km jihozápadně od Kamenického Šenova. Obec o rozloze 383 ha se prostírá v nadmořské výšce 370 – 550 m na hranici dvou krajinných celků - Českého středohoří a Lužických hor, jež jsou zároveň stejnojmennými chráněnými krajinnými oblastmi. Je ve vysoko položeném údolí, kudy protéká potok Bystrá, která pramení v horní části obce. Dalšími zajímavostmi jsou např. vyhlídkové vrchy v okolí - Rozsocha (594 m), Chrastná (557 m), Na vyhlídce (520 m).

V obci žije 735 obyvatel a to ve dvou částech - Oldřichově a Mistrovicích. Obec má pouze silniční spojení s okolím, neboť zdejší lokálka byla v září 1979 zrušena. Místní obyvatelé jsou tedy odkázáni pouze na autobusové spoje či vlastní dopravu. Místní chloubou obce je hasičské muzeum založené v roce 1989.

Bystrá (jinak také Mistrovický potok) je říčka v Českém středohoří na jihovýchodu okresu Děčín. Její pramen najdeme u Nového Oldřichova v nadmořské výšce 518 m, proteče zastavěným územím obce, kde pojme jednu levostrannou vodoteč, poté se stáčí severozápadním směrem a klikatí se přes obce Kerhartice, Veselé, Markvartice, Horní a Dolní Habartice. Ústí v Benešově nad Ploučnicí v nadmořské výšce 182 m pravostranně do Ploučnice, celková délka říčky je 17,3 km. Na katastrálním území Nového Oldřichova pramení Libchavský potok, který ale po velmi krátkém úseku přechází do sousedního k. ú. Volfartická Nová Ves.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.