Na katastrálním území obce Nový Oldřichov je největším zdrojem ohrožení tok Bystrá resp. přirozené povodně na tomto toku s bleskovým nástupem a velmi rychlým průběhem. Tyto povodňové situace jsou způsobeny intenzivními přívalovými dešti na území obce, jež je lemováno strmými kopci. Veškeré srážky z hřebenů Smrčníku (severně od obce), Bažantnice (západně od obce) a Chrástná (východně od obce) jsou koncentrovány v jediném vodním toku.

Bystrá má po většinu roku suché a mírné koryto, sklon toku je strmý (počátek toku cca 550 m n. m. a opouští katastrální území v cca 370 m n. m.) a koryto je takřka v celé délce zastavěného území regulované. Podél toku je umístěna zástavba a silniční komunikace, takže případně vybřežení okamžitě přímo ohrožuje zdraví a majetek obyvatel. Stav v korytě je výrazně ovlivňován svahovými splachy na zkoumaném území.

Rychlé odkazy:   Záplavové území      Vodní plochy a nádrže      Místa omezující odtok        Historické zkušenosti s povodněmi