Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Petr Baďura - starosta obce
Místopředseda Ing. Zdenek Belik - -
Člen Ing. Marcela Grimova - -
Člen Ing. Milan Klimunda - velitel SDH
Člen Ing. Ales Precek - -
Zapisovatel Marie Strnadlova - zapisovatelka

Stanoviště: Mestsky urad, Nadrazni, č.p. 700, Paskov, 73921

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:
Další informace v systému POVIS