Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Petr Baďura - starosta obce
Místopředseda Ing. Zdenek Belik - -
Člen Václav Bukovský - -
Člen Ing. Milan Klimunda - velitel SDH
Člen Vladislava Lyčková - zapisovatelka
Zapisovatel Aleš Šafránek - zapisovatel

Stanoviště: Mestsky urad, Nadrazni, č.p. 700, Paskov, 73921

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:
Další informace v systému POVIS