Vlastní

Paskov - srážky za 24 hodin
Paskov - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Srážkoměr Paskov http://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/paskov-137/srazkomery -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS