Město Paskov leží cca 7 km severozápadně od města Frýdek-Místek v nadmořské výšce 256 metrů, na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. Žije zde celkem cca 4000 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 11,20 km2. Je součástí bývalého okresu, nyní ORP Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Území města Paskov má rovinatý charakter s mírným stoupáním od severu k jihozápadu proti proudu řek Ostravice a Olešné. Město má jednu přidruženou část - Oprechtice - k. ú. Oprechtice ve Slezsku, 215 obyvatel, rozloha 0,58 km2. Území obce Oprechtice, které je plošně velmi malé, navazuje na část města Paskov, která je označována jako Břehy. Město Paskov leží na přechodu z ostravské průmyslové aglomerace do Beskyd.

Katastrálním územím města protékají řeka Ostravice a potoky Olešná, Ščučí a Oprechtický (Lesní).

Ostravice je řeka protékající okresy Frýdek-Místek a Ostrava-město. Délka toku činí 65,1 km, plocha povodí 827,4 km² a průměrný průtok u ústí 15,5 m³/s. Řeka získala název podle svého prudkého (ostrého) toku. Řeka vzniká soutokem Černé a Bílé Ostravice u obce Staré Hamry v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 521 m. Černá Ostravice pramení na jižním svahu Smrkoviny, která leží západně od osady Bílý Kříž, Bílá Ostravice pramení na úbočí vrcholku Čarták, který leží západně od Bumbálky. Na horním toku řeky leží přehradní nádrž Šance. U stejnojmenné obce Ostravice se nachází chráněný přírodní útvar - peřeje. Dále protéká Frýdlantem nad Ostravicí, Paskovem, Frýdkem-Místkem a Ostravou. Tam se vlévá jako pravostranný přítok do řeky Odry v nadmořské výšce 204 m. Řeka Ostravice tvoří východní hranici katastrálního území města Paskov.

Olešná je potok, odvodňující menší území na západě bývalého okresu Frýdek-Místek, přítok řeky Ostravice. Olešná pramení v lokalitě Dragunky na severozápadních svazích Ondřejníku v nadmořské výšce 565 m. Tok následně míří zhruba severním směrem. Olešná postupně protéká kolem Lhotky, přes západní konec Metylovic a skrze Palkovice. Před Frýdkem-Místkem zadržuje vody potoka vodní nádrž Olešná, která slouží především zásobování průmyslu a rekreaci. Město Frýdek-Místek Olešná míjí při jeho západním okraji. V těchto místech do Olešné zprava ústí Hodoňovický náhon, přivádějící od jezu v Hodoňovicích přes Kunčičky a Místek malou část průtoku řeky Ostravice. Na nejspodnějším úseku své cesty Olešná míjí z východu obec Staříč a v rovinatém terénu protéká skrze Žabeň a Paskov. Protože tato oblast je poddolovaná a mírně pokleslá činností bývalých uhelných dolů Staříč a Paskov, bylo za Frýdkem-Místkem zřízeno zhruba 1,6 km dlouhé odlehčovací rameno, umožňující při vyšším stavu vody odvádět přebytečný průtok z Olešné přímo do Ostravice a chránit tak Žabeň a Paskov, včetně areálu tamní celulózky, před zaplavením. Vlastní tok Olešné ústí zleva do Ostravice na konci Paskova v nadmořské výšce 249 metrů.

Ostravice je v celé délce průtoku regulována a předělena několika stupni obdobně jako říčka Olešná. Průtočné množství vody říčky Olešné před ústím do Ostravice činí 0,88 m3/s, průtočné množství v Ostravici před soutokem s Olešnou je 10,6 m3/s. Tyto údaje jsou ovlivněny retenčním účinkem vodních nádrží: Šance - Řečice na řece Ostravici, Olešná na říčce Olešné, Baška na potoce Baštice, Morávka na řece Morávka. Před výstavbou vodních nádrží docházelo k častým povodním, které byly velmi rozsáhlé a působily značné materiální škody.

Na katastrálním území města se nachází několik vodních děl z větší části využívaných k průmyslu, které by mohly zvyšovat riziko zvláštních povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.