Radvanec je obec v okrese Česká Lípa, na jižním podhůří Lužických hor, poblíž Nového Boru a obce Sloup v Čechách, v nadmořské výšce 305 m n. m. Její obytná zóna je umístěna podle Dobranovského potoka, který vtéká do Radvaneckého rybníka. Obec o výměře 8,83 km2 se 118 obyvateli se skládá ze dvou částí: Radvanec a Maxov. Na velkém katastru obce je řada skalních věží, kopců, údolí. Jedná se o Havraní skály, 492 metrů vysoký kopec Strážný a nevysoké kopce Pomahačův vrch a Špaččí vrch. U Špaččího vrchu je Radvanecký hřbitov. Na turistické trase z Cvikova do Nového Boru přes katastr Radvance je i skalní vyhlídka Jelení skok (370 m. n. m.).

Dobranovský potok je malý vodní tok spadající do povodí Ploučnice na severu Čech. Celý jeho tok se nachází na území okresu Česká Lípa. Pramení u Cvikova a po 17,2 km končí jako pravostranný přítok Ploučnice u Dobranova. Pramení ve výšce 375 m. n.m. západně od městečka Cvikova na území náležejícím pod CHKO Lužické hory, v Údolí samoty pod kopcem Hrouda. Odtud teče na jih k obci Radvanec, po jejím průtoku napájí Radvanecký rybník, který je známější jako Koupaliště Sloup. Částí obce Maxov protéká jedna bezejmenná vodoteč, která ústí do Radvaneckého rybníka.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.