Název Obec Druh Kategorie
Na vorech Radvanec Rybník / Malá vodní nádrž - mapa
Radvanecký rybník Radvanec Vodní dílo - přehrada III. mapa
Vodní nádrž umělá č. parc. 504/3, 504/2, 462/4 Radvanec Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Vodní nádrž umělá parc. č. 155 Radvanec Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Vodní nádrž umělá parc. č. 877/1 Radvanec Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Vodní nádrže umělé (2) parc. č. 218/1 Radvanec Vodní nádrž IV. mapa
Vodní díla v systému POVIS