Seznam
Název:
Senička - tok Blata: most u objektu č. p. 118
Kategorie:
C
Identifikátor:
OBC552267_02
Provozovatel:
Obec Senička
Akt. data na webu provoz.:
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/292
Vodní tok:
10100075 - Blata
Obec:
Senička
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C -Senička 2
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 90 125 150
Poznámka:
27.9.2016 přejmenování: Senička - tok Blata 2
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Senička - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
90 cm125 cm150 cm