Obec Senička se nachází v okrese Olomouc, v Olomouckém kraji, ORP Litovel. Obec se rozkládá pod východními vrcholky Drahanské vrchoviny a v okrajové části oblasti nazývané Haná. V obci žije asi 350 obyvate. Obec Senička se nachází v nadmořské výšce 260 m. Katastrální výměra obce činí 568 ha. Obcí s rozšířenou působností je Litovel. V obci je vodovod, plynofikace a kanalizace. ČOV se v obci nenachází. V obci se nacházejí dvě pamětihodnosti, kaple Andělů Strážných na návsi, dále socha svatého Jana Nepomuckého na severovýchodním kraji obce. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. První písemná zmínka o později zaniklé tvrzi a dvorci Lysově z roku 1353. Nejstarší zpráva o Horním mlýnu v Seničce pochází z roku 1382. Kapitulní dvůr v Seničce byl roku 1399 zpustošen stoupenci markraběte Prokopa.

Obcí protéká potok Blata, který spravuje Povodí Moravy s. p.. Pramení v nedaleké obci Bílsko, teče směrem k jihu a za obcí Cakov se stačí směrem na západ. Proteče kolem zastavěné části Seničky a pokračuje jižním směrem do Senice na Hané, pokračuje přes centrum obce, a stáčí se jihovýchodním směrem. Za Tovačovem se vlévá do řeky Moravy. Obec Senička provedla vyčištění toku říčky Blata na své vlastní náklady, které zajišťovala jak v předešlých letech, tak i v roce 2012. Před obcí se na toku Blata nachází jedno menší vodní dílo.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.