Obec: Litovel (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Zdeněk Potužák starosta -
Místopředseda Viktor Kohout místostarosta -
Tajemník Petr Grepl krizové řízení -
Člen Ing. Radovan Vašíček tajemník MěÚ -
Člen Jaromír Jindra krizové řízení -
Člen Ing. Lubomír Broza velitel MP Litovel -
Člen Bc. Petr Höchsman velitel HZS OK stan. -
Člen Ing. Pavel Kurfürst vedoucí OŽP MěÚ Litovel -
Člen Ing. Karel Zmund ředitel TS Litovel p.o. -
Člen Ing. Helena Stoupová VHS Čerlinka -
Člen Jana Vallová PM závod Olomouc - technik -
Člen Ing. Martin Benšl velitel PĆR OO Litovel -

Stanoviště: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOVEL NÁM. PŘ. OTAKARA 778, 784 01 LITOVEL

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...