Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií:

 • Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Doplňkové hlásné profily - kategorie B – jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Pomocné hlásné profily – kategorie C – jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.Metodický pokyn Odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, č. 15.

Hlásné profily v povodňovém plánu

Název Kat. Provozovatel SPA
Senička - tok Blata: most u objektu č. p. 118 C Obec Senička
 • 1. 90 cm
 • 2. 125 cm
 • 3. 150 cm
Senička - tok Blata: most u objektu č. p. 64 C Obec Senička
 • 1. 60 cm
 • 2. 90 cm
 • 3. 130 cm
Hlásný profil obce obce Senice na Hané - Cakov (Blata) C -
 • 1. 70 cm
 • 2. 110 cm
 • 3. 150 cm
Hlásný profil obce obce Senice na Hané (Blata) C -
 • 1. 90 cm
 • 2. 140 cm
 • 3. 180 cm
Hlásné profily v systému POVIS