Název Obec Druh Kategorie
415030630001 Slavkov u Brna Vodní nádrž - mapa
415030640001 Slavkov u Brna Vodní nádrž - mapa
Jez Šestisplav Slavkov u Brna Vodní dílo - jez IV. mapa
koup. Slavkov u Brna Vodní nádrž - mapa
Retenční prostor Bažantnice s oddálenou hrází Slavkov u Brna Ochranná hráz IV. mapa
Velký rybník Slavkov u Brna Vodní nádrž IV. mapa
Vodní nádrž umělá Slavkov u Brna Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Vodní díla v systému POVIS