Obec Soběchleby se nachází v okrese Přerov, kraj Olomoucký, ORP Lipník nad Bečvou. Výměra katastrálního území činí 664 ha. V obci ležící 284 m. n. m. žije přibližně 600 obyvatel a 199 číslech popisných. Obec Soběchleby leží v oblasti nazývané Záhorská kotlina. Severním směrem od obce jsou rozlehlé lesy Helfštýnské vrchoviny. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště, sportovní hřiště a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kino, kostel a hřbitov. V obci Soběchleby má ordinaci jeden praktický lékař a jeden zubař. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž policejní stanice a poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1368.

Obcí protéká potok Maleník, o nějž se ze zákona stará vlastník – Lesy ČR, s. p. Maleník pramení severně za obcí v lesnaté oblasti. Stáčí se jižním směrem, proteče zastavěnou částí a pojme řadu drobných vodotečí. Před obcí můžeme na jeho toku nalézt jedno menší a níže jedno větší vodní dílo. Maleník proteče zastavěnou částí obce a za ní můžeme na jeho toku pozorovat soustavu tří malých vodních děl. Zde z pravé strany pojme Radotínský potok, pokračuje jihozápadním směrem a vlévá se do Dolnonětčického potoka.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.