Z hlediska povodňové problematiky jsou nejpalčivějším problémem obce Soběchleby přirozené povodně na toku Maleník. Tok je v obci částečně veden v regulovaném korytě, které je místy mělké a zúžené a místy také mírně zanedbané. Hrozí zde tedy rozliv mimo běžné koryto přímo v zastavěné části obce a ohrožení přilehlých objektů.

Dalším potenciálním zdrojem ohrožení je vodní dílo na toku Maleník severně od obce, které představuje zdroj ohrožení zvláštní povodní. V případě nastání přirozené povodně odtok z vodního díla ovlivňuje stav níže v obci.

Rychlé odkazy:           Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně       Místa omezující odtokové poměry