Svojkov je obec v okrese Česká Lípa, v jižním podhůří Lužických hor, východně od Sloupu v Čechách, směrem k Zákupům, v nadmořské výšce 362 metrů. V obci o katastrální výměře 3,44 km2 žije trvale asi 150 obyvatel. Obec leží pod masívem pískovcových Svojkovských skal včetně kopce Slavíček. Na severní straně silnice ze Zákup do Nového Boru je u obce Svojkov skupina již zmíněných Svojkovských pískovcových skal, věží. Z východu je ukončena Tisovým vrchem (540 m. n.m.), ze severu se k ní přimyká kopec Slavíček (535 m. n. m.), oddělený od Svojkovských skal Modlivým dolem. Skály nad Modlivým dolem jsou již součástí skal Svojkovských. V geomorfologickém členění jsou skály nad Svojkovem řazeny do jednoho z pěti okrsků Zákupské pahorkatiny, nazvaného Cvikovská pahorkatina. Vše patří do Ralské pahorkatiny. Poblíž Svojkova po silnici na Velenice je soustava jeskyní.

Neteče tudy žádný větší potok. Za zastavěnou částí obce směrem na jihozápad pramení bezejmenná vodoteče, jejíž vody tvoří vodní dílo Ptáčník. Na sousedním katastru Nový Bor pramení další bezejmenná vodoteč, která po krátkém úseku přechází na katastrální území Svojkov. Jedná se o levostranný přítok Dobranovského potoka.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.