Vytrvalé deště v pátek 6. a v sobotu 7. srpna 2010 způsobily zvednutí hladin i malých potoků v Libereckém a Ústeckém kraji a byly původci nebývale velkých povodní. Za tyto dva dny spadlo ve Svojkově 152 mm srážek. Deště poškodily obecní cesty ve Svojkově - cestu na Nových Domkách, cestu od hřbitova, lesní cestu v Modlivém dole i od Slavíčku. Nejvíce povodeň řádila v nejnižší části obce v oblasti rybníků. Potůček napájející rybníky se rozlil v lukách, přetékal přes hráz Kachního rybníka a značně zde poškodil obecní cestu. Vyvrcholením bylo spojení vody s Dobranovským potokem na hranici Svojkova, které způsobilo záplavu mimo jiné i soukromého pozemku se zahradou u rekreačního domku čp. 81. Voda dosáhla až k jeho prahu.