Větřní je obec v Jihočeském kraji, na okrese Český Krumlov, ORP Český Krumlov. Rozkládá se podél levého břehu Vltavy v nadmořské výšce 592 m n. m. K 1. 1. 2014 zde žilo 4039 obyvatel. Katastrální výměra obce činí 27,67 km².

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347. Obec Větřní slučuje ve svých dnešních hranicích několik místních částí, bývalých osad či obcí - Dobrné, Hašlovice, Lužnou, Nahořany, Němče, Zátoňské Dvory a Zátoň. Ve Větřní se nachází průmyslový závod zabývající se výrobou papíru a zpracováním celulozy.

Východní hranici katastrálního území Větřní lemuje řeka Vltava. Jedná se o nejdelší řeku v České republice. Pramení na Šumavě, protéká Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí Vltavy s přítoky zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem, jehož přítokem Vltava je, vytváří systém odvodňující téměř celé Čechy. Povodí řeky je 28 090 km². Své jméno "Vltava" řeka dostala od starých Keltů, kteří ji nazývali Vilt ahva - divoká voda. Vltava pojme na k.ú. Větřní celou řadu vodotečí. Z levé strany se do Vltavy vlévá potok Všímarský, Strážný, Zátoňskodvorský, Heřmanský, potok od Moletína a další drobné bezejmenné vodoteče.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.