Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Mgr. Bc. Antonín Krák starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR954/003504/2015 16.06.2015
Povodí Vltavy, s. p. 218180/2015-122 01.06.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Český Krumlov (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Vlasta Horáková vedoucí odboru 07.07.2015