Obec: Český Krumlov (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Mgr. Dalibor Carda starosta města -
Tajemník Dis. František Pilát referent vodoprávního úřad -
Člen plk. Ing. Pavel Rožboud ředitel územního odboru Český Krumlov HZS Jihočeského kraje -
Člen Pavel Kučera vedoucí územního odboru Policie ČR Český Krumlov -
Člen Radovan Honza vedoucí provozu Lipno, Povodí Vltavy, s. p. -
Člen Ing. Filip Tatar správce toků, Lesy České republiky, s. p., ST - oblast povodí Vltavy -
Člen Mgr. František Troják vedoucí odboru dopravy -
Člen JUDr. Petr Břicháček vrchní komisař PČR ÚO ČK -

Stanoviště: Budova ÚO Český Krumlov HZS JčK, Hasičská 125 - Český Krumlov - Domoradice, 38101

Otevřít v mapovém prohlížeči

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...