Z hlediska povodňové problematiky lze nalézt na území obce Větřní prvky ohrožení ze strany povodní přirozených, bleskových i zvláštních. Nejvíce je území ohrožováno přirozenými povodněmi – stav na Vltavě je přímo ovlivňován odtokem z VD Lipno, takže je předvídatelný, stav v drobných vodních tocích však tolik monitorován není a i zde existuje riziko rozlivu do krajiny nebo zastavěného území a ohrožení zdraví a majetku obyvatel.

Ráz krajiny, svažující se k Vltavě, dává prostor i k bleskovým povodním – svahovým splachům, které buď sami o sobě ohrožují inundanci nebo komunikace, nebo ve velmi rychlém sledu mohou přeplnit menší toky. Na území obce Větřní se nenachází žádné velké vodní dílo. Ohrožení zvláštní povodní je zde spíše teoretické – kromě záplavové zóny zvl. Povodně na VD Lipno zde existuje ohrožení od drobných vodních děl – v případě jejich přelití, poškození hráze apod.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla       Mapa záplavového území      Ohrožené objekty       Bleskové povodně