Obec: Hustopeče (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Luboš Kuchynka Starosta města Hustopeče -
Místopředseda Ing. Miroslav Hanzlíček Vedoucí odboru ŽP obecního úřadu ORP -
Člen Ing. Vladimír Drbola Zaměstnanec úřadu -
Člen Stanislav Gold (Zemědělská vodohospodářská správa) -
Člen Robert Novák Zaměstnanec obecního úřadu ORP -
Člen por. Jiří Otáhal Zaměstnanec obecního úřadu ORP -
Člen Ing. Alois Pražák Vedoucí Obv. odd. PČR, -
Člen Marcel Slezák PČR OO Hustopeče -
Člen František Smetana Příslušník HZS, -
Člen Zdeněk Vajbar Hasičský záchranný sbor JMK-ÚO Břeclav -

Stanoviště: Dukelské nám. 2, Hustopeče, 693 17

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...