Ohrožené objekty jsou umístěné v záplavovém území a v případě povodně představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty v záplavovém území.

Na k. ú. městyse Boleradice není vymezeno záplavové území. Za ohrožené objekty se považují nemovitosti podél toku Harasky a v bezprostřední blízkosti kritických míst.

Název Obec Počet budov
Mezi Boleradickým rybníkem a OÚ Boleradice 9 mapa
Boleradice - inundacence (od OÚ níže po toku) Boleradice 4 mapa
Ohrožené objekty v systému POVIS