Městys Boleradice leží cca 10 km severovýchodně od města Hustopeče a 8 km jihozápadně od města Klobouky u Brna v bývalém okrese Břeclav, nyní ORP Hustopeče v Jihomoravském kraji. V okolí městyse se rozprostírají rozsáhlé vinice a na jižní straně městyse se nachází chráněný krajinný prvek Paseky. Katastrální území v nadmořské výšce 205 m má výměru 12,11 km2 a žije zde cca 900 obyvatel.

Městysem protéká potok Haraska, který protéká také Boleradickým údolím. Délka toku je 15,5 km, plocha povodí měří 51 km² a průměrný průtok u ústí 0,07 m3/s. Potok Haraska pramení u Šitbořic, hlavní pramen stéká z Šitbořických nových hor na východ k osadě Martinice, odkud teče na jih. Pod Divákami do ní ústí zprava Divácký potok. Haraska dále protéká obcemi Boleradice, Morkůvky a Brumovice. Před Boleradicemi, ve kterých se stáčí opět na východ, napájí Boleradický rybník. Za Brumovicemi těsně míjí zdejší rybník zvaný Balaton a poté se vlévá do Spáleného potoka. Koryto toku je převážně zemní, uměle vybudováno a napřímené podle možností terénu. Koryto je pravidelně čištěno, protože se v celé délce intenzivně zanáší a zarůstá vegetací. Je to způsobeno splachy z přilehlých zemědělských pozemků, ohrožovaných značnou vodní erozí jejich terénu. Voda toku vykazuje pod a nad Boleradickým rybníkem střední znečištění, v horní části toku se jedná o čistou vodu

V katastrálním území městyse se nachází jedno vodní dílo - Boleradický rybník - na začátku obce.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.