Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Petr Švasta starosta -
Místopředseda Roman Fejfar místostarosta -
Člen Michal Nálevka - -
Člen Zdeněk Ryba - -
Člen Vladislav Vejman - -
Zapisovatel Petra Kroupová - zapisovatelka

Stanoviště: Obecní úřad Dolní Přím, č.p. 1, Dolní Přím, 503 16

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:
Další informace v systému POVIS