Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Jan Kauf starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Moravy, s.p. PM36518/2015-219/Ju 18.08.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Slavkov u Brna (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Andrea Večerková, PhD. vedoucí odboru životního prostředí 06.11.2015