Silné a trvale deštivé počasí v červnu 2010 mělo své následky v obci Hrušky. Byl zaplaven park za mostem v "Chaloupkách". Hladina několikrát opadla a s příchodem dalšího silného deště opět stoupala.

Voda z Rakovce se přelila přes břeh (u soutoku s řekou Litavou) a postupně zaplavovala nejbližší okolí. Došlo rovněž k rozvodnění obou rybníků a prostupování vody do přilehlých obytných domů a zahrad. Byla vystavěna hráz z pytlů s pískem. Postupně byla vybudována pravá hráz toku z pytlů s pískem. Předpověď počasí nebyla vůbec příznivá, a proto hasiči celou noc hlídkovali u obou vodních toků. Po ústupu srážek bylo započato s odčerpáváním vody ze zaplaveného území.