Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Rudolf Staněk starosta obce -
Místopředseda Ing. Luděk Blahák místostarosta -
Člen Lukáš Dvořáček velitel zásahové jednotky SDH -
Člen Richard Preis člen zásahové jednotky SDH -
Člen Jan Štěpánek člen zásahové jednotky SDH -
Člen Pavel Štěpánek vedoucí provozu společnosti Bonagro -
Člen Josef Buchta správce orlovny -
Člen Martina Krejčířová vedoucí restaurace Bašta císařů -
Zapisovatel Jana Ondrášová - -

Stanoviště: Obecní úřad, Za školou, č.p. 230, Jiříkovice, 664 51

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:
Další informace v systému POVIS