Vlastní

Jiříkovice - srážky za 24 hodin
Jiříkovice - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Srážkoměr Jiříkovice https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/jirikovice-135/srazkomery -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS