V obci Jiříkovice nejsou povodně nikterak výjimečným jevem. Na toku Roketnice i na jejím přítoku Romza dochází při intenzivních dlouhotrvajících srážkách k rozlivu v zastavěné části území a následnému ohrožení zdraví a života obyvatel a k poškození majetku.

Poslední zaznamenané povodně proběhly v roce 2010, kdy došlo k rozlití toků do zahrádek a bylo poškozeno i místní sportoviště. Povodně 2010 ilustrují následující fotografie.