Obec Jiříkovice leží cca 6 km východně od Brna a cca 2 km východně od města Šlapanice v bývalém okrese Brno-venkov, nyní ORP Šlapanice v Jihomoravském kraji. Nachází se v nadmořské výšce 228 m v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu, pro který je charakteristická rozvinutá zemědělská výroboa s velkými scelenými plochami orné půdy. Její katastrální území má výměru 4,52 km2 a žije zde cca 850 obyvatel. Obcí protékají toky Roketnice a Romza, které mohou ohrožovat obec povodní.

V katastrálním území obce se na Jiříkovském potoce nachází 1 vodní dílo - retenční nádrž.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.