Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Vladimír Horyna Starosta předseda komise
Místopředseda Vladimír Beer Místostarosta místostarosta
Člen Aleš Hubáček - -
Člen Jana Kloubcová - -
Člen Ilona Luňáková - -
Člen David Vaníček - -
Člen Drahoslav Vlk - -
Člen Radomír Vrzáň - -
Člen Roman Winter - -

Stanoviště: č.p. 79, Nové Město, 503 51

Otevřít v mapovém prohlížeči
E-mail:
Telefon:
Fax:
Další informace v systému POVIS