Obec Nové Město leží v bývalém okrese, nyní ORP Hradec Králové v Královehradeckém kraji. Nachází se cca 3 km východně od Chlumce nad Cidlinou v nadmořské výšce 222 metrů. Obec se rozkládá v převážně rovinaté krajině.

Katastrální území je ze severozápadu lemováno řekou Cidlinou, do níž se vlévá menší řeka Bystřice protínající katastrální území severně od zastavěné části obce. Mezi oběma výše uvedenými toky se nachází mokřadná a menšími bezejmennými toky protkaná oblast Luhy, kde se nachází i Chlumecká bažantnice s několika nemovitostmi. Jižně od lokality Luhy se dále nachází zastavěná vyvýšenina Ostrov, kde pramení vodoteč Starovodský potok, který směřuje nejprve jižně k obci, před železniční tratí se však stáčí k západu, pojme několik bezejmenných přítoků a vlévá se do Cidliny. Dva z přítoků Starovodského potoka protékají přímo obcí Nové Město.

Všechny toky v oblasti jsou ve správě Povodí Labe, s. p. a jsou potenciálním zdrojem povodňového ohrožení obce.

V katastrálním území obce se nenacházejí žádná vodní díla, která by výrazně zvyšovala riziko zvláštních povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.