V obci Nové Město neexistují ucelené záznamy o historických povodních. Ze zkušeností z několika posledních let se však pro zastavěnou část obce ukázala ohrožující požární nádrž v centrální části obce. Toto vodní dílo v posledních letech při intenzivních dlouhotrvajících deštích nebylo schopno pojmout přitékající množství vody, přepad nádrže byl ucpán naplaveninami, což vedlo k rozlivu z břehů a zaplavení několika zahrad a sklepů.