Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Jiří Vosecký starosta obce do r. 2104 a dále od 31.7.2016 -
Ing. Štefan Pňaček starosta obce (do 31.7.2016) -
Jaroslav Votýpka - -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
CHKO České středohoří SR/1665/CS/2014-2 10.09.2014
Lesy ČR, s. p. LCR042804/2014 15.09.2014
Povodí Ohře, s. p. 301100-3963j/2014 15.09.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Nový Bor (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Simona Fuksová úředník vodního hospodářství 03.10.2014