Okrouhlá je obec v okrese Česká Lípa, na samém východě Českého středohoří, při rozhraní s Ralskou pahorkatinou, asi 1 km severozápadně od Nového Boru, v nadmořské výšce 385 metrů. Katastrální výměra obce činí 4,24km2. Obec vznikla v údolí Skalického potoka za tak zvané druhé kolonizace, počátkem 16. století, v současné době zde žije přibližně 495 obyvatel.

Skalický (Okrouhlický) potok pramení na katastrálním území sousední obce Kamenický Šenov – Prácheň. Teče od západu, před zastavěnou částí Okrouhlé se stáčí k jihu. Po své cestě pojme několik menších levostranných vodotečí, pokračuje do Skalice u České Lípy, kde se vlévá do Šporky. Na k.ú. obce pramení ještě jedna menší vodoteč, pravostranný přítok Šporky. Tento tok protéká napříč východní částí obce zastavěným územím.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.