Obec Okrouhlá je vlivem svažitosti území (částečně také kvůli výstavbě komunikací), mělkým korytům toků postihována povodněmi poměrně často. Vliv na průběh povodní má taktéž činnost související s těžbou dřeva – úvozové cesty po spádu strání, zanášení koryt odtokových kanálů, poškozování současných odtokových tras, snížení retenčních schopností půdy na stráních. Poslední povodňové situace jsou zaznamenány v letech 2010 a 2013. V roce 2010 došlo k rozvodnění Okrouhlického (Skalického) p. a zaplavení komunikace a několika objektů. V červnu 2013 byla Okrouhlá opět stižena povodní. Oproti předchozí situaci, kdy došlo k přirozené povodni na toku silně umocněné svahovými splachy, byly povodně v roce 2013 ovlivněné především splachy po cestách a úvozech. V obci zasahovala jednotka SDH ze Skalice, kdy byla odčerpávána voda ze zaplavených míst. Došlo k zatopení domů, sklepů a zahrad. Velká voda přinesla řadu nečistot a předmětů a v důsledku toho se ucpávaly propustě. Vlivem přívalových dešťů byly poškozeny místní komunikace.

Ze zkušeností z minulosti je patrné, že povodňové situace na území Okrouhlé mají bleskový charakter a jsou zpravidla vyvvolány přívalovými dešti.

Historické povodně