Na území obce Okrouhlá identifikujeme jako hlavní zdroje ohrožení přirozené povodně v povodí Okrouhlického (Skalického) potoka a ohrožující svahové splachy, které jsou buď koncentrovány v drobných přítocích, nebo stékají volně po území především po komunikacích a ohrožují zdraví a majetek obyvatel. V obci se nacházejí také dvě vodní díla, která mohou ovlivňovat povodňovou situaci níže po svých zdrojových tocích, ohrožení zvláštní povodní je však velmi nepravděpodobné.

Rychlé odkazy:         Vodní plochy a nádrže       Místa omezující odtok        Ohrožené objekty       Bleskové povodně

Historické zkušenosti s povodněmi