Seznam
Název:
Okrouhlá - Okrouhlický (Skalický) p. most u č.p. 119
Kategorie:
C
Identifikátor:
Okrouhlá - Skalický p.
Provozovatel:
Obec (mikroregion Novoborsko)
Akt. data na webu provoz.:
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/208
Vodní tok:
10103143 - Skalický p.
Obec:
Okrouhlá
Fotografie profilu:
Umístění:
Popis umístění:
most u č.p. 119 - betonová zídka a koruna mostku
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Okrouhlá
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 70 120 155
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Okrouhlá - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
0.7 m1.2 m1.55 m