Příštpo je obec ležící jižně od okresního města Třebíče, 3 km jihovýchodně od obce Jaroměřice nad Rokytnou. Nadmořská výška obce se pohybuje od 409 m při Rokytné po 440 m n. m. Je rozložena na levém břehu řeky Rokytné a prochází jí silnice z Jaroměřice do Rozkoše. V obci žilo k 1.1.2014 278 obyvatel.První zmínka o obci se dochovala z roku 1190. Větší část katastrálního území obce spadá do přírodního parku Rokytná.

Řeka Rokytná pramení na jih od obce Chlístova, protéká Rokytnicí nad Rokytnou a pokračuje směrem k jihovýchodu Jaroměřickou kotlinou k Jaroměřicím nad Rokytnou. Tam přijímá své první významnější přítoky – potoky Rokytku a Štěpánovický potok. Na svém středním toku spoluvytváří Přírodní park Rokytná, meandruje v hlubokých údolích, místy skalnatých (např. skála Justýnka). Posléze mění směr toku k východu. Jakmile její vody dorazí k Moravskému Krumlovu, stáčí se na severovýchod a u Ivančic se vlévá do Jihlavy.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.