Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Antonín Vítámvás starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LČR 952/002093/2015 04.06.2015
Povodí Moravy, s.p. PM026164/2015-219/To 25.06.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Třebíč (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jana Kristková vedoucí oddělení 27.07.2015